Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

 

Nawigacja

Informacje dla Rodziców

Nauczyciele

Celina Wojtas

dyrektor szkoły,  nauczyciel matematyki

Jolanta Fornalczyk-Kocik

wychowawczyni klasy VI,  nauczyciel języka polskiego

Anna Banasiak

wychowawczyni klasy VII, 
nauczyciel matematyki i informatyki

Maja Lobka

wychowawczyni klasy V, nauczyciel języka angielskiego 

Jolanta Nieoczym

wychowawczyni  klasy VIII, nauczyciel plastyki i techniki

Ewa Pilarska

wychowawczyni klasy III, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, prowadząca zajęcia terapii pedagogicznej

Dorota Gajzler

wychowawczyni grupy przedszkolnej 0b,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
prowadząca zajęcia terapii pedagogicznej

Grażyna Ulańska

wychowawczyni grupy przedszkolnej 0a,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
prowadząca zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Magdalena Zawadzka – Matuszewska

wychowawczyni klasy IVa,
nauczyciel języka polskiego,
opiekunka Samorządu Uczniowskiego,
nauczyciel współorganizujący kształcenie

Klaudia Cierpikowska

wychowawczyni klasy IVb,
nauczyciel matematyki i informatyki

Barbara Filipiak

wychowawczyni klasy I,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego, bibliotekarka

Magdalena Księżak

wychowawczyni klasy V, nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Manias

nauczyciel przyrody i biologii,
prowadząca zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Katarzyna Kołodziejczak-Kostecka

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Sławomir Kułak

nauczyciel historii

Piotr Zganiacz

nauczyciel muzyki

Longina Kręzel

nauczyciel wychowania fizycznego,
opiekunka Szkolnego Klubu Sportowego

Zofia Kwass

nauczyciel religii

Sylwia Łykowska

nauczyciel fizyki

Anna Makowska

nauczyciel chemii

Beata Maros

nauczyciel języka niemieckiego

Beata Zielińska

nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa

Ewelina Olejnik

nauczyciel współorganizujący kształcenie,
opiekun Samorządu Uczniowskiego

Aleksandra Michalska

nauczyciel doradztwa zawodowego

Karolina Szlawska

logopeda

Wioletta Łebska

wychowawca świetlicy

Danuta Janczyk- Stępień

pedagog