Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

 

Nawigacja

Informacje dla Rodziców

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie
E-mail szkoły: szkola_szydlow@lutomiersk.pl
E-mail administratora strony: celinaw@wp.pl; magdalenazawadzka3@wp.pl
Telefon: (43)677 56 28
Adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Szydłowie 1, 95-083 Lutomiersk
Przetwarzanie danych osobowych- RODO-klauzura informacyjna: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie, Szydłów 1, 95-083 Lutomiersk.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Dominika Rybak, e-mail: dominika.rybak@outsourcing-iod.pl
3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową.
4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.
7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.