Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

 

Nawigacja

Informacje dla Rodziców

Szkolne projekty

Projekt "Aktywna Tablica"

 

 Projekt „Aktywna Tablica” Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przystąpienie do konkursu wymagało zapewnienia środków własnych w wysokości 20% wartości całkowitej projektów. Dziękujemy za dofinansowanie projektu Wójtowi Gminy Lutomiersk, p. Tadeuszowi Borkowskiemu.

             Dzięki udziałowi w projekcie mamy monitor wielkości tablicy szkolnej przymocowany do ściany
w klasie czwartej. Ma on wbudowany komputer oraz zainstalowane oprogramowanie edukacyjne,
z którego będą korzystali uczniowie wszystkich klas. Na razie uczymy się jak w pełni wykorzystać jego możliwości, ale na pewno pochwalimy się swoimi osiągnięciami pod koniec roku szkolnego.